Regels van het spel


Doe je aan sport, dan vind je het heel gewoon dat er regels zijn waaraan je je moet houden. Theater maken is niet alleen een kunst, maar ook een sport. Zo ziet PA dat. We zijn één team. We doen het met elkaar. Vandaar dat we hier de regels van ons spel op een rijtje hebben gezet. We gaan ervan uit dat iedereen die naar de eerste repetitie komt deze regels kent, onderschrijft en naleeft.

Regel 1 - We hebben er plezier in.

We repeteren niet alleen met ons hoofd, ook met ons hart. We geven elkaar complimenten als het goed gaat en je gunt elkaar de momenten van 'overwinning' en 'even in de schijnwerpers staan'. Jij krijgt ook jouw gouden momenten.  

Regel 2 - Acteren is repeteren.

Dus ben je bij de repetities en verzuim je niet voor een 'verjaardagsfeestje' of omdat je nagel van je grote teen is gescheurd. Bovendien kom je voorbereid naar de repetities. Thuis heb je de avond daarvoor of die dag nog je tekstboek ingekeken, je zinnen geoefend en nog even nagedacht over de speelscène. Misschien heb je zelfs door die voorbereiding wel een heel leuk idee gekregen. Dat bespreek je dan met de regie. Tijdens de repetities wordt er naar elkaar gekeken om van elkaar te leren. Mobiele telefoontjes blijven thuis of in de tas!  

Regel 3 - Iedereen is belangrijk.

Iedereen is belangrijk. Ook jij. Hoe klein of groot je rol ook is. Trouwens er bestaan geen kleine rollen maar wel kleine acteurs. Soms krijgen mensen in een bijrol meer complimenten van het publiek dan de hoofdrolspeler! Het is heel vervelend als een van de spelers niet aanwezig is terwijl zijn scene op het programma staat. Dat beperkt je teamgenoten in het samenspel. Dus nogmaals: je verzuimt niet zomaar!  

Regel 4 - Toneelspelen doe je met je hart.

Het is de bedoeling dat het straks op het toneel 'net echt' lijkt. Dat betekent dat je moet leren 'te voelen' wat jouw personage voelt. Want alleen dan speel je natuurlijk. Vandaar dat de regisseur of artistiek leider graag met spelers praat over ‘gevoel’. Soms schrik je ervan, soms confronteert het je. Ook daar kun je dan altijd over praten.

Regel 5 - Toneelspelen is contact met elkaar hebben.

Goede acteurs zijn collegiaal. (Zie ook regel 1.) Je vangt elkaar dus op als iemand per ongeluk een stukje tekst vergeet. Bedenk dat je op het toneel een ander bent. Je bent in een andere wereld! Je kijkt naar je medespelers en maakt contact met hen. Al speel je een stuk voor de honderdste keer. Jij moet het publiek laten geloven dat jij dat op dat moment allemaal voor het eerst meemaakt.

Regel 6 - Ken het hele stuk.

Het is een groot misverstand dat je alleen je eigen rol moet kennen. Je moet het hele stuk kennen. Precies weten hoe het loopt! Zo kun je ander helpen als hij of zij vergeet dat hij bijna 'op moet'. Bovendien kun je in jouw speelscène je medespeler uit de brand helpen als die vastzit. (Zie ook regel 5)

Regel 7 - Een theatergezelschap heeft niet alleen acteurs.

Een theaterproductie heeft niet alleen acteurs nodig. Ook voor kostuums, decor, techniek, PR, administratief werk et cetera, zijn mensen nodig. We proberen zoveel mogelijk vrijwilligers te werven die deze taken op zich willen nemen. Daar waar dit niet lukt, zullen de acteurs zelf een bijdrage moeten leveren. Bedenk dat sommige mensen heel veel tijd en energie stoppen in het grote geheel zonder dat zij daarvoor enig applaus ontvangen. Spreek daarom ook af en toe eens je waardering uit voor de mensen die zich zo inzetten…

Regel 8 - Een theatergezelschap heeft PR nodig en we werken daar allemaal aan mee. 

Een mooie poster moet ook ergens hangen. We verwachten van de acteurs (en bij Kinderen/jongeren van hun familieleden) dat er actief wordt geholpen op het moment dat er posters, flyers of programmaboekjes verspreid moeten worden.

Regel 9 - PA heeft structuur.

Het bestuur van PA is eindverantwoordelijk. Maar per productie worden de taken verdeeld. Zo kunnen mensen worden ‘ingehuurd’ die een productie met de groep gaan maken. Heb je een probleem, dan bespreek je dat in eerste instantie met de crew van de productie. Is het probleem niet op te lossen of spelen er ernstige zaken dan neem je contact op met het bestuur via info@stichtingpa.nl

Regel 10 - PA is veilig.

Er wordt niet gepest, niet geroddeld en niemand wordt buiten gesloten. Ook wordt er van niemand misbruik gemaakt. En men accepteert elkaars grenzen. Dit hoeft geen verdere uitleg, toch? Ontstaan er toch problemen, dan zijn Thirza Zellerer (tmzellerer@hetnet.nl | 06-13156146) en Ben Heijink (bheijink@idcollege.nl | 06-20902210) gediplomeerd en gecertificeerd bemiddelaar. Zij weten precies wat er gedaan moet worden bij bepaalde signalen. PA draagt het keurmerk ‘In veilige handen’ en neemt daarin zijn verantwoordelijkheid.